แบตเตอรี่แห้งแบบปิดผนึก(VRLA/SLA Battery)

แบตเตอรี่แห้งแบบปิดผนึก(VRLA/SLA Battery)

 

 


  • PR-310x180.png
    แบตเตอรี่ปิดผนึก ใช้ในเครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน เครื่องมือวัด รถยนต์ไฟฟ้าของเล่น และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ
Visitors: 27,562